Download driver Dell Inspiron 15 3521 win 7 8 8.1 32bit 64bit

Download driver Dell Inspiron 15 3521 win 7 8 8.1 32bit 64bit, driver dell inspiron 15 3521, tải driver laptop dell inspiron 15 3521 win 7 8 8.1 32bit 64bit, 

Download driver Dell Inspiron 15 3521 win 7 8 8.1 32bit 64bit

Download driver Dell Inspiron 15 3521 win 7 8 8.1 32bit 64bit

Dell inspiron 15 3521 là dòng laptop phổ thông có cấu hình khá và giá cả khá phù hợp với nhiều người vì vậy đây là 1 trong những dòng được sử dụng khá nhiều tại Việt Nam. Dưới đây là Driver của dòng laptop này của các hệ điều hành, các bạn phải chọn đúng hệ điều hành và loại hệ điều hành 32bit hay 64 bit và download.
Một số Driver có nhiều link download khác nhau các bạn phải lựa chọn phù hợp, đối với card màn hình thì phải download cả onboard và card rời nhé.

Download tải driver dell inspiron 15 3521 cho win 7 64bit

Audio - Driver
Realtek Audio High-Definition Driver-------6.0.1.6788--------Windows 7 64-bit,
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121046...1.6788_A03.EXE

BIOS
Dell Inspiron 3521 System BIOS--A04---Windows 7--64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER01062269M/1/3521A04.exe

Chipset - Driver
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver--1.0.7.248--Windows 7 64-bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121148....7.248_A04.EXE

Realtek Card Reader Driver--6.1.8400.39030---windows 764 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121024....39030_A01.EXE

Intel Chipset Driver--9.3.0.1021--Windows7 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119605...0.1021_A01.EXE

Intel Management Engine Interface Driver--8.1.0.1248--Windows 7 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119621...0.1248_A01.EXE


Network - Driver
Dell Wireless 1703 802.11b/g/n, BT4.0+HS---9.2.0.504--Win7 64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0123407...2.0.50_A02.EXE

Dell Wi-Fi + BT Driver--6.20.55.58-W7--64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0122005...0.55.5_A03.EXE

Realtek Ethernet Controller Driver--7.061.0612.2012--W7 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121939...2.2012_A01.EXE

Serial ATA - Driver
Intel Rapid Storage Technology Driver--11.7.0.1013--Win 7 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119746...0.1013_A01.EXE


Video - Driver
AMD Graphics Driver---9.0.12.1--W-7 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121027...0.12.1_A03.EXE

Intel Graphics Driver--9.17.10.2867--W 7/8--64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121944...0.2867_A03.EXE

AMD Graphics Driver--8.982.6.0--W7 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0120245...82.6.0_A02.EXE

AMD Radeon HD 8730M--9.0.12.0--W7 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0093234...-7W42N_ZPE.exe


CPU - Application
Intel Turbo Boost Technology Monitor Software--2.6.2.0--W7 64 bit-
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0080551...-PJ01J_ZPE.exe

Application
Dell Digital Delivery Client--2.1---W7 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0043385...1000.0_ZPE.exe

Download Dell Inspiron 15 3521 Win 7 32bit

Audio - Driver
Realtek Audio High-Definition Driver-------6.0.1.6788--------Windows 7 32-bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121046...1.6788_A03.EXE

BIOS
Dell Inspiron 3721 System BIOS--A06---windows7--32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER01329453M/1/3521A06.exe

Dell Inspiron 3521 System BIOS--A04---Windows 7/8--64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER01062269M/1/3521A04.exe


Chipset - Driver
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver--1.0.7.248--Windows 7 32-bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121148....7.248_A04.EXE

Realtek Card Reader Driver--6.1.8400.39030---windows 7-32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121024....39030_A01.EXE

Intel Chipset Driver--9.3.0.1021--Windows7 32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119605...0.1021_A01.EXE

Intel Management Engine Interface Driver--8.1.0.1248--Windows 7 32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119621...0.1248_A01.EXE


Network - Driver
Dell Wireless 1703 802.11b/g/n, BT4.0+HS---9.2.0.504--Win7-32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0123407...2.0.50_A02.EXE

Dell Wi-Fi + BT Driver--6.20.55.58-W7-32-64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0122005...0.55.5_A03.EXE

Realtek Ethernet Controller Driver--7.061.0612.2012--W7 32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121939...2.2012_A01.EXE


Serial ATA - Driver
Intel Rapid Storage Technology Driver--11.7.0.1013--Win 7--32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119746...0.1013_A01.EXE


Video - Driver
AMD Graphics Driver--8.982.6.0--W7 32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0120245...82.6.0_A02.EXE

AMD Radeon HD 8730M--9.0.12.0--W7--32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0093234...-7W42N_ZPE.exe

CPU - Application
Intel Turbo Boost Technology Monitor Software--2.6.2.0--W7 32bit-
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0080551...-PJ01J_ZPE.exe

Application
Dell Digital Delivery Client--2.1---W7 32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0043385...1000.0_ZPE.exe

Download Dell Inspiron 15 3521 Win 8 32bit

Audio - Driver
Realtek Audio High-Definition Driver-------6.0.1.6788--------Windows Windows 8 32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121046...1.6788_A03.EXE

BIOS
Dell Inspiron 3721 System BIOS--A06---windows8--32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER01329453M/1/3521A06.exe
Dell Inspiron 3521 System BIOS--A04---Windows 8 32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER01062269M/1/3521A04.exe

Chipset - Driver
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver--1.0.7.248--Windows 8 32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121148....7.248_A04.EXE

Realtek Card Reader Driver--6.1.8400.39030---windows 8--32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121024....39030_A01.EXE

Intel Chipset Driver--9.3.0.1021-Windows 8-32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119605...0.1021_A01.EXE

Intel Management Engine Interface Driver--8.1.0.1248--Windows 8--32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119621...0.1248_A01.EXE

Network - Driver
Dell Wireless Driver--10.0.0.200--Win 8-32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0123412....0.0.2_A02.EXE

Realtek Ethernet Controller Driver--8.002.0612.2012--W8-32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121945...2.2012_A01.EXE

Dell WiFi + BT Driver--WLAN: 6.30.59.74_BT: 12.0.0.3900--W8--32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0122011...0.59.7_A02.EXE

Serial ATA - Driver
Intel Rapid Storage Technology Driver--11.7.0.1013--Win 8--32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119746...0.1013_A01.EXE

Video - Driver
AMD Graphics Driver--8.982.6.0----W 8--32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0120996...82.6.0_A01.EXE

Intel Graphics Driver--9.17.10.2867--W 8 32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121944...0.2867_A03.EXE

AMD Radeon HD 8730M--9.0.12.0--W 8--32 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0093234...-7W42N_ZPE.exe


CPU - Application
Intel Turbo Boost Technology Monitor Software--2.6.2.0--W8 32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0080551...-PJ01J_ZPE.exe

Application
Dell QuickSet--10.15.012----W8 32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0104565...-DDHN3_ZPE.exe

Dell Digital Delivery Application--2.2--W8 32bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0061927...nstall_ZPE.exe

Download Driver Dell Inspiron 15 3521Win 8 64bit

Audio - Driver
Realtek Audio High-Definition Driver-------6.0.1.6788--------,Windows 8 64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121046...1.6788_A03.EXE

BIOS
Dell Inspiron 3521 System BIOS--A04---Windows 7/8--64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER01062269M/1/3521A04.exe

Chipset - Driver
Realtek Card Reader Driver--6.1.8400.39030---windows 8 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121024....39030_A01.EXE

Intel Chipset Driver--9.3.0.1021--Windows7 32/64 bit,Windows 8-64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119605...0.1021_A01.EXE

Intel Management Engine Interface Driver--8.1.0.1248--Windows 8-64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119621...0.1248_A01.EXE

Network - Driver
Dell Wireless Driver--10.0.0.200--Win 8-64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0123412....0.0.2_A02.EXE

http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121939...2.2012_A01.EXE

Realtek Ethernet Controller Driver--8.002.0612.2012--W8-64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121945...2.2012_A01.EXE

Dell WiFi + BT Driver--WLAN: 6.30.59.74_BT: 12.0.0.3900--W8--64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0122011...0.59.7_A02.EXE

Serial ATA - Driver
Intel Rapid Storage Technology Driver--11.7.0.1013--Win 8--64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0119746...0.1013_A01.EXE

Video - Driver
AMD Graphics Driver--8.982.6.0----W 8--64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0120996...82.6.0_A01.EXE

AMD Graphics Driver---9.0.12.1--W-8--64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121027...0.12.1_A03.EXE

Intel Graphics Driver--9.17.10.2867--W 8--64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0121944...0.2867_A03.EXE

AMD Radeon HD 8730M--9.0.12.0--W8-64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0093234...-7W42N_ZPE.exe


CPU - Application
Intel Turbo Boost Technology Monitor Software--2.6.2.0--W8 64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0080551...-PJ01J_ZPE.exe

Application
Dell QuickSet--10.15.012--W8 64bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0104565...-DDHN3_ZPE.exe

Dell Digital Delivery Application--2.2--W8 64 bit
http://ftp.us.dell.com/FOLDER0061927...nstall_ZPE.exe 

Mẹo: Nếu gặp file .ISO Thì sử dụng Ultraiso. Nếu đuôi nén .zip .rar .7z ... thì dùng Winrar 5.30 mới nhất để giải nén. Nếu thấy Link hỏng (Die) hoặc thắc mắc một bài viết trênThuThuat.DiaNguc.InFo bạn hãy comment ở những bài viết cụ thể. Hoặc có thể liên hệ với mình theo cách sau:
Group: fb.com/groups/trogiuptinhoc
FB: fb.com/dunghg